Share

a10

Düşük Maaşa Rağmen Nasıl Motivasyon Sağlanır?

Bundan önce yayınladığım “Çalışma Takımlarında Maaş ve Performans İlişkisi” isimli yazımda maaş-performans ilişkisini incelemiş ve yüksek maaşın motivasyonu sağlayan en önemli faktörlerden birini olduğunu bilimsel araştırmalar eşliğinde göstermiştik. O zaman bu başlık nedir?

Ücretlendirme yazılım şirketi olan PayScale isimli firmanın 71.000 çalışan arasında yaptığı maaş-çalışan bağlılığı araştırmasında da yukarıdaki bulgularımız doğrulanıyor! Fakat araştırmada aynı zamanda çalışanların maaş algısına da bakmışlar. Çalışanların %60’ı düşük maaş aldıklarını düşünüyorlar. Nitekim bu gerçek değil. Araştırmanın şaşırtıcı detaylarını aşağıdaki video da görebilirsiniz.

Gelelim düşük maaş motivasyonuna. Araştırma çok ilginç bir konu daha gösteriyor. Eğer maaşının düşük olduğunu düşünen çalışanlarla, yöneticileri açık ve dürüst bir şekilde maaşlarının neden düşük olduğunu konuşurlarsa, çalışanların %82’si tatmin oluyor. Bu iletişim özellikle yıllık 85.000$’ın üstünde geliri olan çalışanlar üzerinde daha etkili olduğu görülmüş.

PayScale’ın araştırmaların yanı sıra global diğer araştırmalarda gösteriyor ki kadınlar erkeklere oranla %18 daha fazla düşük maaş aldıklarını düşünüyorlar. Bunun, kadınların erkeklere oranla daha düşük maaş almalarından kaynaklandığını gösteren bir delil yok. Aradaki fark bir gerçek olmasına rağmen sanıldığı kadar da büyük değil. [1]

Negatif Geri Bildirim Çalışanlarınızı Motive Ediyor

Araştırma ekibi, anket çalışmasına başlamadan önce Pozitif ve Negatif Geri Bildirimleri tanımlamış. Bu tanım önemli çünkü negatif geri bildirim aşağılama, yerme vb. davranışlar anlamına gelmiyor. Pozitif Geri Bildirim; bir üst yöneticiden övgü, takviye ve kutlama almak olarak belirlendi. Negatif Geri Bildirim; iyileştirme önerileri, bir işi yapmak için daha iyi yolların keşfi, daha az optimal bir yolla yapılmış bir işin işaret edilmesi olarak belirlendi. Negatif bildiririm bu nedenle Düzeltici Geri Bildirim olarak da tanımlanıyor.

Araştırma sonucunda pozitif geri bildirim vermeye çok az tercih edilirken negatif bildirim vermek konusunda özellikle kaçınılmaktadır. Pozitif geri bildirim almak ise oldukça tercih ediliyor. Buraya kadar her şey beklendiği gibi. Ancak tuhaf olan negatif geri bildirim almayı, pozitif geri bildirim almaktan daha çok tercih etmişler. Burada iki noktayı vurgulamak gerekiyor. İlki lütfen negatif geri bildirim tanımına dikkat edin. İkincisi, eğer çalışanlar kariyerlerine olumlu etki edeceğini hissederlerse negatif geri bildirim almayı pozitif geri bildirim almaya tercih ediyorlar.

 

Bu çalışmayı kuşaklar üzerine dağıttıklarında ise tablo aşağıdaki gibi oluşmuş. Görüleceği gibi Baby Boomers kuşağı pozitif geri bildirim vermeye daha çok eğilimli iken, pozitif geri bildirim almayı hayli tercih ettiği sanılan Y kuşağının iki kat daha fazla negatif geri bildirim almaya meyilli olduğunu görüyoruz.

Çalışmanın diğer sonuçlarına hem aşağıdaki özet videodan ulaşabilir hem de makalenin sonundaki kaynaklardan edinebilirsiniz. [2][3]

9 Çalışan Bağlılığı Tipi

Virtuali’in kurucu ortağı ve CEO’su Sean Graber diyor ki “Her yıl firmalar çalışan çalışan bağlılığını geliştirmek için yaklaşık 1 milyon dolara yakın para harcıyorlar. Ancak yöneticilere tanımını yapmalarını istediğinizde her birinin birbirinden oldukça farklı cevaplar verdiklerini görüyoruz”.

Yapılan araştırmalardan, tatmin olmuş (motive) çalışanın performansının da yüksek olacağını biliyoruz. Gallup Research’ün araştırma sonuçlarını yorumlayan Virtuali firması bize bu iki ara parametre arasında da 9 çalışan tipi olduğunu gösteriyor. [4]

 

 

Kısa Notlar:

  • Gallup State of the Global Workplace (2013) araştırmasında dünya çapında iş yeri bağlılığı incelenmiş. Bu rapora bir bakmanızı rica ederim, Türkiye de var. Rapora bu link’ten ulaşabilirsiniz.
  • PayScale isimli firmanın bir çok ücret araştırması mevcut. Bunların için de cinsiyetler arası boşluk ve maaş müzakeresi hakkında araştırmaları da mevcut. Gözden geçirmenizi rica ederim. www.payscale.com
  • Kaynaklarda raporların daha detaylarına erişilebilir.
  • Geri bildirimler nasıl olmalıdır konusunda Uğur Beyin yaptığı yorumla birlikte Emrah Bey’in makalesini de okumanızı tavsiye ederim.

 

Kaynakça

[1] Smith, D., Most People Have No Idea Whether They’re Paid Fairly. 2015. Harvard Business Review. https://hbr.org/2015/10/most-people-have-no-idea-whether-theyre-paid-fairly

[2] Zenger, J., Folkman, J., The Assumptions That Make Giving Tough Feedback Even Tougher. 2015. Harvard Business Review. https://hbr.org/2015/04/the-assumptions-that-make-giving-tough-feedback-even-tougher

[3] Zenger, J., Folkman, J., Your Employees Want the Negative Feedback You Hate to Give. 2014. Harvard Business Review. https://hbr.org/2014/01/your-employees-want-the-negative-feedback-you-hate-to-give

[4] Graber, S., The Two Sides of Employee Engagement. 2015. Harvard Business Review. https://hbr.org/2015/12/the-two-sides-of-employee-engagement

Share