Share

a8

IDG’nin Avrupa’da 270 BT yönetici ve 1000’den fazla çalışan ile yapılan çalışmada genel olarak yazılım geliştirme verimliliği temalı bir araştırma yapılmış. Araştırma bulgularından öne çıkanlar aşağıdaki gibidir.

Yapılan anketler gösteriyor ki yazılımcıların zamanının %60’ını boşa harcıyorlar. Zamanlarının %60’ın da fonksiyonel olmayan, işe hiçbir katma değeri olmayan gereksinimleri kodluyorlar.

Bir diğer verimsizlik alanı ise yazılım süreçleri, özellikle testten canlıya geçiş
süreçleri. Ankete katılan organizasyonlardan %64’ünün yazılım süreçleri manuel işletiliyor.

Avrupa’daki organizasyonların geliştirdiği yazılımların %93’ü altyapıya bağlı. Bu bağımlılık yalnız iş tarafının çevikliğini olumsuz yönde etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda yazılımcıların performansını da olumsuz etkiliyor. Bunun bir diğer sonucu da yazılım geliştiricilerin %40’ı haftalar içinde testten canlıya geçebiliyor.

Yazılımcılar kendi sorunlarının çözümlerini kendileri buluyor: Yazılımcıların %88’i bilgisayar kaynaklarına, araçlara ve yazılımlara self-servis erişimin verilmesinin üretkenliği artıracağına inanıyor. Ancak yalnız %35’i self-servis kaynaklara erişebiliyor.

Ankete katılanların %47’si bulut teknolojisinin önemli olduğunu düşünürken %66’ı Private veya Hybrid bulut modellerini destekliyor. Mevcut kurumsal yazılımların buluta geçişi ile iş tarafına ciddi değer katılacağına inananların oranı %62.

IDG Raporuna bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: apprenda.com – IDG Survey Results – The Challenges of Enterprise Application Development

Share