KPMG Endüstriyel Üretimde Mega Trendler Raporu

Share

a5

Günümüzün agresif dünyasında şirketler sürdürülebilir bir hayat için dört bir yandan gelen baskıyı bertaraf ederken diğer yandan paydaşlarına değer üretmek zorundalar.

Bir yanda şirketlerin ürün veya hizmet sunumlarını yapabilmeleri için gerekli olan finansal varlıkları etkileyen belirsiz ve dengesiz ekonomik koşullar. Diğer yanda bu ürün veya hizmetleri sunmaları için gerekli üretim/sunum ortamının (üretim hattı, araçlar, yazılımlar vb.) en önemli bileşeni olan hızla değişen ve gelişen teknoloji. Ve üretilen bu ürün veya hizmeti piyasaya sürdüklerinde gelire dönüşebilmesi için üstesinden gelmeleri gereken, gün geçtikçe artan ve zorlaşan rekabet ortamı. Bu zorlukları aşan şirketlerin işi bitmiyor, hayatta kalabilmek için müşterilerin, iş ortaklarının ve paydaşların tercihi de olmayı başarmak gerekiyor.

İşte bu ortamda şirketlerin sürdürülebilir bir büyüme için sordukları bazı sorular var;

 • Bu gelişmelerin görünür ve olası itici güçleri neler?
 • Bu dönüşüm süreçlerinin doğrudan ve dolaylı etkileri neler?
 • Şirketler bu mega trendlerden nasıl değer yaratabilir?
 • Bu konularla ilgili hangi tecrübeleri edindik ve bu mega trendler zaman içerisinde nasıl gelişebilir?
 • Günümüzde üreticiler bu mega trendlere hazırlanmak için ne tür kurumsal adımlar atmalı?

KPMG Endüstriyel Üretim Uzmanları Paneli, yukarıdaki beş temel soruya yanıt bulmak amacıyla günümüzün üretim dünyasında en önemli olarak kabul edilen on mega trendi belirlemiş ve analiz etmiş. Aşağıda özeti verilen bu çalışmada her on mega trend için iti güçleri, bunun şirketler üzerindeki etkisini, KPMG’nin görüşlerini ve önerilerini bulacaksınız.

KPMG Endüstriyel Üretimde Mega Trendler Raporuna bu linktenulaşabilirsiniz.

 

 

Trend 1: Geleceğin Fabrikası

 • Otomasyon, gelişmekte olan ekonomiler için üretimde dış kaynak kullanımına gitmekten daha düşük maliyetli bir seçenek olarak belirecek.
 • Birbiriyle bağlantılı bir üretim değer zincirindeki şirketler endüstriyel BT güvenliği riskleriyle daha fazla karşılaşacak.
 • Yasal yükümlülüklerde, yönetmeliklerde ve endüstri standartlarında artış görülecek.

Trend 2: Yakın Bölgelere Taşınma

 • Üretim şirketleri, ana faaliyetlerine daha fazla odaklanmak için idari hizmetlerde dış kaynak kullanımına gidecek.
 • Ülke dışında çalışanların ücretleri giderek artacak.
 • Gelişmiş ekonomiler, yakın bir gelecekte üretime yönelik önemli iç yatırımlar yapmaya başlayacak.

Trend 3: Doğuya Doğru Talep Kayması

 • Asya’nın tüm dünyadaki ekonomik etkisi giderek artıyor.
 • Yerel Ar-Ge, üretim ve montaj tesislerinin, bölgesel tedarik zincirlerinin ve ürünleri yerel pazarlara uygun hale getirmenin önemi giderek artıyor.

Trend 4: Üretim Kümelenmesi

 • Kümeler, üretim sektörünü inovasyon ve verimlilik bakımından güçlendirmenin temelini oluşturacak.
 • Büyük müşterilerin mühendislik merkezlerine ve bilimsel araştırma kuruluşlarına yakın bir noktada olmaları önemli hale gelecek.

Trend 5: Enerji/Kaynak Verimliliği

 • Emtia fiyatları, enerji kullanımı ve lojistik yönetimi, rekabet gücünün korunmasında daha kritik öneme sahip olacak.
 • Otomasyonlu üretim ve yeni üretim teknolojilerinin (katmanlı üretim gibi) malzeme, enerji ve atık azaltımında kilit rol oynayacak.

Trend 6: Yetenek Mücadelesi

 • Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki uzmanlara olan talepte artış olacak.
 • “Ender” bulunan uzmanların ücretlerindeki sürekli artış şirketler için ilave ekonomik baskı getirecek.

Trend 7: Nanoteknoloji/Nanoüretim

 • Nanoteknoloji, yakın bir gelecekte sürdürülebilirlik üzerinde önemli bir etki yaratacak.
 • Nanoparçacıkların hizmet ömürleri boyunca görülebilen, bilinmeyen sağlık ve emniyet etkileri, araştırmaya dayalı endüstriler için risk yönetimi konusunda hem zorluklar hem de fırsatlar doğuracak.

Trend 8: Hizmet Odaklı İş Modelleri

 • Üretim şirketleri, müşterilerinin ihtiyaçları konusunda bütüncül bir yaklaşım sergileyerek hizmetlerini müşterilerine kesintisiz bir şekilde satmaya devam etmenin yollarını bulmak amaçlı çalışmaya başlayacak.
 • Üreticilerin karşılaştığı zorluk ise bilimsel ve teknolojik yenilikleri ürün ve hizmet kombinasyonları halinde ticarileştirebilmek olacak.

Trend 9: Kaynak Kullanımı Yönetişimi

 • Şirketler, disiplinli ve birinci sınıf süreçlere sahip olan ve değer zincirinin uygun seviyelerinde sürece dâhil olan nitelikli bir tedarik organizasyonuna ihtiyaç duyacak.
 • Kaynak kullanımı yönetişimi yaklaşımı, 1. Kademeden son kademeye kadar şirketin tüm harici tedarik zincirini kapsadığından kurumsal sorumluluğun bir parçasını oluşturacak.

Trend 10: Katmanlı Üretim/3D Baskı

 • Katmanlı üretim veya 3D baskı, endüstriler, şirketler ve toplum üzerinde etkileri olan yeni iş modelleri oluşturacak.
 • “Bozulan yeni tedarik zinciri dünyasında” bir şirketin değer zinciri yapısının önemi artacak.
Share

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İLETİŞİM

Celil Çiynekli

Blockchain & Business Process Consultant

Tel: +90542 412 7066

TURKEY

BLOG SİTELERİMİZ

sureciyilestirme.com

İş süreçleri iyileştirme ve yönetim konularında Türkçe bilgi kaynağı. Bu alanda gerçekleşen gelişmeleri, trendleri, kendi deneyimlerimi, araştırmalarımı bu blog sitesinden paylaşmaktayım.

blockchaingundem.com

Blockchain dünyasını; Teknoloji, Yazılım Geliştirme, Yatırım ve önemli gelişmeleri içerecek şekilde, tüm boyutlarıyla ele aldığımız sitemiz.