Share

Digital Transformation

Dijital Dönüşüm Nedir? Ne Değildir?

Dijital teknolojilerle birlikte rekabetin artması, fiyatların şeffaflaşması, gücün müşterinin eline geçmesi ve online itibarın önem kazanması şirketleri dijital teknolojilerle yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak ve dijital dönüşüm sürecine girmek zorunda bırakıyor.

Dijital Dönüşüm, sadece internet uygulamalarında yeni teknolojiler kullanmakla, mobil uygulama yazmakla, kurumsal olarak sosyal medyada tüm kanallarda (facebook, twitter, instagram, vine, vb.) daha çok yer almakla açıklanamayacak; her alan için farklı stratejiler ve uygulamalar gerektiren, tek bir çözümü olmayan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni dijital dünyada makinalar daha zeki, artık yalnız telefonlar akıllı değil eşyalar, arabalar hatta evler dahi akıllı, iletişim kanalları sınırsız, günlük hayatta yaptığımız her hareket birikip bir gün sonunda bir veri yığınına dönüşüyor (big data). Artık internette tek iletişim kuran biz değiliz. Bir şehirdeki tüm lambalar birbiriyle iletişim kuruyor, evin içinde sessiz sessiz duran ev aletleri aslında birbirleriyle konuşuyorlar, araçlar yolda giderken diğer araçlarla, trafik işaretleriyle ve diğer unsurlarla konuşabiliyor.

Dijital dönüşüm; teknoloji dönüşümü değil iş yapma şeklinin dönüşümüdür ve odağında müşteri vardır.

teknoloji_konferansiDijital teknolojiler dediğimizde aklımıza sosyal medya, IoT, big data, bulut teknolojileri, yapay zeka, mobil uygulama vb. çözümleri gelmektedir. Bu dijital dünyayı, son kullanıcıyı bir müşteri haline çevirmek için kullandığımızda veya şirketimizin iş süreçlerini hem verimlilik hem de esneklik doğrultusunda dijitalize ettiğimizde Dijital Dönüşümden bahsetmeye başlıyoruz demektir. Tüm iş süreçlerine, hepsini aynı anda entegre edip dijital dönüşüm yapıyoruz demek doğru bir tanım olmayacaktır. İş Süreçlerimizi yalnız iyileştirmek, iyileştirirken de teknolojiyi kullanmak da gerçek anlamda bir dijital dönüşüm olmayacaktır. Çünkü yapılan bu işlerin içinde amaç, hedef ve strateji yoktur. Bir amaç adına belirlenen strateji doğrultusunda ilerlerken belirlenen hedeflere ulaşmak için teknolojiyi kullanarak yapılan iyileştirmeler, yeni iş modelleri dijital dönüşümün olmazsa olmazlarıdır.Bu aşamada Dijital Dönüşümün tanımını yapmak gerekirse, kesin bir sözlük tanımı olmasa da benim naçizane ve genelde de başka yerlerde gördüğünüz tanımlarla oldukça benzer tanımım şu şekilde olacaktır: Dijital dönüşümü, dijital teknolojileri kullanarak, rekabet avantajı elde etmek amacı ile yeni iş modelleri ve stratejiler geliştirmek ve kurum değer zincirinde verimlilik yaratacak faaliyetler olarak tanımlayabiliriz.

Türkiye’de ise Dijital Dönüşüm çok konuşulmasına rağmen, rakamlara bakıldığında henüz yolun başında olduğumuz söylenebilir. “Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı” araştırmasına göre; geleceğin iş dünyasına şekil verecek Dijital Değişim sürecine şirketlerin %90’ında üst düzey yöneticiler liderlik ediyor. Yine aynı araştırmada Dijital Değişim’in ölçümü de yapılmakta. Rapora göre; dijital kanallardan gelen ciro yüzdesi, dijitale ayrılan yatırım yüzdesi, dijital stratejinin net ve anlaşılır olması gibi dijital olgunluk düzeyi ile ilgili değerlendirmeler göz önüne alındığında; dijital değişim açısından Türkiye yolun başında olsa da, CEO’ların gözünden de bu sürecin hızla gelişeceği görülüyor. (Deloitte, 2016)

Dijital Dönüşüm Türkiye

Şekil 1 – Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı – (Deloitte, 2016)

Dönüşümün sağlanabilmesi için öncelikle CEO’ların dijitalleşme yolunda “müşteri memnuniyeti” için mi, yoksa “hayatta kalabilmek” için mi dijitalleşme? sorusunu yanıtlamaları gerekiyor. Hayatta kalabilmek için dönüşmeyen şirketler (Nokia, Kodak gibi) dijital dünyanın yıkıcı inovasyonlarına ayak uydurmak istememesi (Kodak gibi) veya ayak uyduramaması (Nokia gibi) sonucu yok olmanın eşiğine gelecekler. Diğer yandan müşteri memnuniyeti için dönüşmeyen şirketler (eskiden Burberry gibi) cirolarındaki düşüşe razı olacak, pazar paylarıyla yetinecekler.

Bu kadar dijital dönüşümün ne olduğundan ve ne olmadığından bahsettikten sonra işin gerçek dünyaya yansımasına da bakmak lazım. Bundan sonraki başlıklarımızda; Dijital dönüşüm nasıl yapılır? Yapanlar nasıl yapmış? İşte bu soruları sırasıyla cevaplamaya çalışacağız.

Share