Share

dijital_otomasyon-dijital_donusum-endustri_4-0-yapay_zeka-fintech-1

Nasıl Dijital Dönüşeceğiz?

TÜSİAD, Samsung Electronics, Deloitte ve GfK’nın ortak çalışmasıyla hazırlanan raporda dijital dönüşüm karşısında liderlerin aldıkları aksiyonlar aşağıdaki gibi özetlenmiş (Deloitte, 2016):

  • Kendi ekosistemlerini ve organizasyonlarını yeniden kurguluyorlar;
  • İş modellerini, ürünlerini, hizmetlerini ve müşterilerine yaşattıkları deneyimi yeniden tanımlıyorlar;
  • Paydaşları (müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları ve çalışanları) ile daha etkin bir şekilde ilişki kurmak ve inovatif yetkinlikleri geliştirmek için kullandıkları araç kümesini yeniden oluşturuyorlar.

fg3

Şekil 2 En çok yatırım yapılan teknolojik alanlar (Deloitte, 2016)

Accenture Teknoloji Vizyonu Raporunda geleceğin dijital güçleri arasında aşağıdaki 5 gelişen teknoloji trendi görülüyor. (Accenture, 2015):

  • Bizim kişiselleştirilmiş dünyamız: Araştırmaya katılanların yüzde 60’ı kişiselleştirilmiş teknolojilere yapılacak yatırımın pozitif getiri sağlayacağını düşünüyor. Müşterinin güvenini sarsmadan tüketici deneyimlerini de sisteme dahil ederek onları motive eden yüksek düzeyde kişiselleşmiş deneyimlerin sunulması gerekiyor.
  • Sonuç Ekonomisi: Araştırmaya katılanların yüzde 84’ü ise ürünlerin nasıl kullanıldığı ve ürünlerin bünyesindeki zekanın sonucu olarak müşterilerin elde ettiği sonuçlar hakkında daha derin bir bilgiye sahip. Lider işletmeler, nesnelerin interneti ile dijital araç kutularına donanım ve sensör yerleştirerek yüksek düzeyde birbirine bağlı donanım bileşenleri üretip müşterilerine gerçekten istedikleri şeyi anlık olarak vermek için çaba sarf ediyor. Daha fazla ürün veya hizmet değil, daha anlamlı sonuçlar.
  • Platform Devrimi: Araştırmaya katılanların yüzde 75’i, platformların başını büyük teknoloji şirketlerinin değil, endüstri oyuncuları ve liderlerinin çekeceğine inanıyor (Şu an GE’nin yaptığı gibi). Dijital endüstri platformları ve ekosistemleri piyasadaki bir sonraki alt üst edici dalga olarak görülüyor.
  • Akıllı İşletme: Araştırmaya katılanların yüzde 78’i yazılımların kısa bir süre sonra değişen dünyamızı öğrenebileceğine ve buna adapte olabileceğine ve öğrenilen deneyimlere dayalı kararlar verebileceğine inanıyor. Bir sonraki operasyonel mükemmellik düzeyi ve yazılım hizmetlerinin gelecek jenerasyonu, yazılım zekasında sağlanan en yeni kazançlardan ortaya çıkacak.
  • Yenilenen İş gücü: Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 78’i, çalışanların akıllı cihazlarla birlikte çalışmasını sağlayan işletmelerin başarılı olacağını kabul ediyor. Katılanların yüzde 77’si üç yıl içerisinde, şirketlerin çalışanlarını eğitir gibi cihazlarını da eğitmeleri (akıllı yazılımlar, algoritmalar ve makinenin öğrenmesi vb.) konusuna odaklanacağını düşünüyor.

fg4

Şekil 3 Kurumları dijital değişime teşvik eden en önemli sebepler.  (1- En önemli, 5- En az önemli anlamına gelmektedir.) (Deloitte, 2016)

Her yeni teknoloji gibi dijital teknolojiler de amacı rekabet avantajı elde etmek olan şirketlerin ilgisini çekiyor. Bu sene IDC tarafından yayınlanan “Bilişim Sektörü 2016 Öngörüleri” raporunda Dijital Dönüşümün 2016’da şirketlerin öncelikli ve ana faaliyetleri arasında yer alacağını yazıyor (Gens, 2016).Fujitsu tarafından EMEIA bölgesindeki dijital olgunluğu ölçmek amacıyla 600’ün üzerinde BT yöneticisinin katılımıyla yaptığı araştırmada, dijital dönüşümde gerekli adımların atılamaması durumunda verimlilik kaybı, pazar beklentilerine yanıt verememe ve müşteri sadakatini kaybetme gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağı şeklinde bir sonuç çıktı (Fujitsu, 2015). Bunun önüne geçmek için şirketlerin dijital dönüşüm için mutlaka bir strateji belirlemeleri gerekiyor. Fujitsu’nun bu araştırması, Avrupa’daki iş liderlerinin dijital dönüşümü gelecekteki başarıları için kritik önemde görmelerine karşın, pek çok şirketin bu hedefe ulaşmak için gereken stratejiye sahip olmadıklarını ve tüm dijitalleşme sürecini karmaşık bir bilmece olarak gördüklerini ortaya koyuyor.

fg5

Şekil 4 Şirketler Nasıl Dönüşüyor. (Özmen, 2016)

Dijital dönüşüm yapabilmek için tabii ki dijital teknolojilere yatırım yapmak gerekiyor ancak önemli olan tüm teknolojik gelişmelere körü körüne bağlanmak yerine şirketin belirlediği strateji doğrultusunda dijital dönüşümü doğru bir şekilde ürün, hizmet veya süreçlere uygulamaktır. Her şirket, dijital dönüşümün onlar için gerçekten ne ifade ettiğini ve nasıl uygulamaları gerektiğini detaylı bir şekilde incelemeli ve karar vermelidir. Kısa vadeli nokta atışları yerine, markaların SWOT analizi doğrultusunda belirleyeceği hedefleri ile uzun vadede kapsamlı bir değişim sürecine adım atmaları büyük önem taşıyor.

Başarılı işletmeler, insan yeteneklerinin ve akıllı teknolojinin birlikte çalışmasının sağlayacağı yararları anlayacak ve her ikisini de yenilenen iş gücünün önemli üyeleri olarak konumlayacaktır.

Sonrasında dönüşüm için temel iş süreçlerini ve sistemlerini analiz etmeli, hangi uygulamanın, hangi platformda, hangi çözümlerle şirket kültürüne daha uygun olacağını tespit etmelidir. Aksi halde gereksiz yatırımlar içine girerek verim alınamayan bir dönüşüm için para harcamış olacaklardır. Dijital dönüşümün en yoğun kullanıldığı alanları, müşteri deneyimlerini zenginleştirmek, operasyonel süreçleri daha verimli hale getirmek ve iş modelleri ile iş stratejilerinde farklılık yaratmak olarak sıralayabiliriz.

Share