Share

Global-Risk-Report-Title

WEF’in raporda ortaya çıkardığı iki temel kavramdan biri olan ‘küresel risk’, gerçekleşmesi durumunda on yıl boyunca birden fazla ülke veya sektörde önemli ölçüde olumsuz etkiye yol açabilecek ve şu an için belirsizlik içeren olay veya şart olarak tanımlanıyor. ‘Trend’ ise mevcut durumda gerçekleşmekte olan ve küresel risklerin etkilerini artırabilecek veya bu riskler arasındaki bağlantıları etkileyebilecek uzun vadeli değişimler olarak ifade ediliyor. Rapor, WEF tarafından yürütülen ‘Küresel Riskler Algı Anketi’nin sonuçlarından yola çıkılarak hazırlanıyor. Bahsedilen beş ana alandaki toplam 742 uzmanın yarısına yakını iş dünyasından seçiliyor. Uzmanların yüzde 15,6’sı akademi, yüzde 16.2’si sivil toplum kuruluşları ve 11.1’i kamu sektörü ve hükümet yetkililerinden oluşuyor. Katılımcı uzmanlara önceden tespit edilen 29 riskle ilgili olarak ‘önümüzdeki 10 yılda gerçekleşme olasılığı’ ve ‘gerçekleşmesi halinde küresel etki düzeyi’ soruları yöneltiliyor.  İki boyutta, 1 (düşük ihtimalli / zayıf etkili) ila 7 (yüksek ihtimalli / güçlü etkili) arasında verilen sayısal cevaplar derleniyor. Bu sorulardan yola çıkarak, anketin üzerinde durduğu başlıca konular olan risklerin gerçekleşme ihtimalleri ve olası – olumsuz – etkilerinin düzeyleri tespit ediliyor. Ancak anketin analiz derinliği, bu konularla sınırlı kalmıyor. Anket, söz konusu riskler arasındaki karşılıklı etkileşim ve bağlantıları da irdeliyor. Bu amaçla katılımcılardan, aralarında en kuvvetli bağlantıların bulunduğu 3 ila 6 arasında risk çiftlerini belirlemeleri isteniyor. Ayrıca, riskler ve trendler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için, katılımcılardan önümüzdeki 10 yılın küresel gündemini en çok belirleyecek 3 trend ve her bir trend için en fazla 3’er tane ilintili olduğu risk kategorisini seçmeleri bekleniyor. (Kaynak: Ercan, M., Küresel riskler. 2016. Radikal.)

Dünya Ekonomi Forumu, iklim değişikliğini azaltmada ve uyum sağlamada başarısızlığı, 2016 yılı küresel riskler listesinin en başında gösterdi.

2016 -tumblr_njv6tnxmmj1t8jbgro1_1280

Raporda, iklim değişikliğini azaltmada ve uyum sağlamada başarısızlık, muhtemel etkileri açısından küresel ekonominin önündeki en büyük risk olarak öne çıktı. Böylece iklim değişikliği konusu, 2006’dan beri ilk defa küresel risk raporunda listenin en üst sırasına yükseldi. Küresel riskler içerisinde “kitlesel imha silahları” ikinci, “su krizi” üçüncü, “büyük çaplı zorunlu göç” dördüncü ve “enerji fiyatlarındaki şiddetli şok riski” de beşinci sırada yer aldı. Raporda, bu yılki küresel riskler, gerçekleşme ihtimali açısından da ayrı bir sıralamaya tabi tutuldu. Bu listede ise “büyük çaplı zorunlu göç” birinci, “sert iklim koşulları” ikinci, “iklim değişikliğine uyum sorunu” üçüncü, “devletler arası gerilim ve bölgesel sonuçları” dördüncü, “büyük doğal afetler” beşinci sırada gösterildi. (Kaynak: WEF)

2016-global-risks-report-world-economic-forum-1-638

 

 

The Global Risks Report 2016

 

Share