Share

Sayın Volkan Türkyılmaz’ın Kurumsal BT Stratejisi isimli sitesinde Gartner’ın meşhur “Hype Cycles” ve “Magic Quadrants” grafiklerinin nasıl okunması gerektiğine dair kısa, öz ve Türkçe bir yazıya rastladım.

 

Gartner Teknoloji İlerleme Döngüsü (Gartner Hype Cycles)

Yeni teknolojiler hayatımıza katıldıkça bunların ticari ürüne dönüşme sürecinin takip edilmesini sağlayan grafiktir. Grafik, Gartner tarafından teknoloji bazında yıllık olarak güncellenir.

Teknoloji, olgunlaşma sürecinden kabul aşamasına kadar olan dönüşüm 5 aşamalı olarak değerlendirilmektedir.

Gartner Teknoloji ilerleme Döngüsü :

 1. Teknolojik Tetikleme (Technology Trigger)
 2. Beklentilerin Tepe Noktası (Peak of Inflated Expectations)
 3. Hayal Kırıklığı Oyuğu (Trough of Disillusionment)
 4. Aydınlanma Eğimi (Slope of Enlightenment)
 5. Verimlilik Platosu (Plateau of Productivity)

 

Gartner Hype Cycle Template

Gartner Hype Cycle Template

 

 • Teknolojik Tetikleme: Teknolojik olgunun ilk çıkış aşamasıdır. Bu aşamada, teknolojinin nereye gideceğinin lansmanı yapılmıştır ancak henüz ticari bir ürün olma göstergesi bulunmamaktadır.
 • Beklentilerin Tepe Noktası: Erken lansman aşamasıdır. Bir dizi başarısız ürün geliştirme hikayeleri de bulunmaktadır. Bazı şirketler teknoloji ile ilgili aksiyonlar almaya başlamıştır bile.
 • Hayal Kırıklığı Oyuğu: Birkaç başarısız deneme ile bazı teknoloji şirketlerinin silkelendiği aşamadır. Kalan şirketler arge çalışmalarına ve yatırımlarına devam eder.
 • Aydınlanma Eğimi: Teknolojinin gerçek hayata faydasının daha anlaşılır olduğu aşamadır. İkinci ve üçüncü nesil ürünlerin temelleri oluşturulmuştur. Bazı temkinli müşterilerde pilot uygulamalara başlanmıştır.
 • Verimlilik Platosu: Aralıksız adaptasyon sürecinin başladığı aşamadır. Ürün sağlayıcısı için kriterler netleşmiş, teknolojinin ürün haline dönüştüğü noktadır. Teknoloji üreten firma için yatırım geri dönüşü, müşteriler için fayda sağlama aşaması başlamıştır.

 

Gartner Sihirli Çeyrekler (Gartner Magic Quadrants)

İlgili ürününün; pazarda teknoloji sağlayıcılarının posizyonlarının belirtildiği grafiktir. Kısaca ürünün pazar analizinde teknoloji sağlayıcılarının kıyaslaması yapılmaktadır. Grafik Gartner tarafından teknoloji bazında yılda 4 çeyrek olacak şekilde güncellenir.

Tedarikçilerin, dört farklı konumlandırma aşaması bulunmaktadır.

Gartner Sihirli Çeyrek Sınıfı

 1. Liderler (Leaders)
 2. Vizyonerler (Visionaries)
 3. Niş Oyuncular (Niche Players)
 4. Meydan Okuyanlar (Challengers)
Gartner Magic Quadrant Template

Gartner Magic Quadrant Template

 

 • Liderler: Mevcut pozisyonu korumaya çalışan ve gelecekteki ihtiyaçları gözetenlerdir.
 • Vizyonerler: Sektörün gittiği yönü anlayan ve ve kuralları revize edenlerdir. Vizyon sahibidir, uygulanabilirlik için yol almaları gerekir.
 • Niş Oyuncular: teknolojinin bir kısmına odaklanan ve uygulanabilir ürünler geliştirenlerdir. Yenilik çabası var ancak ütrünlerinin performansını artırlamaları gerekir.
 • Meydan Okuyucular: Bugünün geniş ihtiyaçlarına odaklanan ve kabul görmüş ürünlere sahip olanlardır. Ürünleri müşteri ihtiyaçların büyük kısmını karşılamaktadır ancak pazarın gittiği yönü takip etmeleri gerekir.

 

Alıntıdır: Volkan Türkyılmaz

Link: https://kurumsalbtstratejisi.wordpress.com/2014/04/11/gartner-analizleri-nedir-faydasi-nedir-nasil-okunur/

Share