Share

a7

2001 yılından beri Economic World Forum tarafından yayınlanmakta olan Küresel Bilgi Teknolojileri Raporları bugün 143 ülkeyi kapsamaktadır. Ülkelerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) hakkında ülkelerin hazır oluşları hakkında detaylı bilgi veren bu rapor son derece faydalı bir baş vuru kaynağı.

Raporda, 2015 yılında öne çıkan dört önemli mesaj var:

  1. ICT devrimi, ekonomileri ve toplumları dönüştürme potansiyelini elinde tutuyor ve aynı zamanda en yıkıcı küresel zorluk.
  2. Bu devrim bazı bölgelerde devam etmekte. Bu bölgelerde geniş band internet’in yaygınlaşmasıyla teknolojilerin demokratikleşmesi ve inovasyon hızının artmasını sağlamakta.
  3. ICT devriminin dünyanın büyük kısmına ulaşması fazla zaman almayacak. ICT’yi daha yukarı taşımak için yüksek seviyede hazır oluş ve çok iyi bir altyapı gerekmekte. Bu kapsamda devletlerin liderleri ve vizyonları kritik öneme sahip.
  4. Araştırma gösteriyor ki çok gelişmiş ülkeler de dahi belli bir kesim ICT’den faydalanırken bir kısım nüfus halen yararlanamıyor. Bunun nedeni yaş, sınırlı dijital bilgi veya dijital araçlara erişim sıkıntısı olabiliyor.

ICT’den faydalanamayan bu kesimin bir potansiyel olarak görülmesi yanlış olur. Bu nedenle bu raporun sonunda politika yapıcılara kapsamlı  ve uzun dönemli stratejik bir yaklaşımla ICT gelişimini destekleyecek yasal uygulamaların ve akıllı yatırımların yapılmasını öneriliyor.

ICT devriminin olumsuz getirileri de oluyor. Son zamanlarda giderek artan sayıda karşılaştığımız siber güvenlik ve mahremiyet olayları bu konuda uluslar arası çapta önlem alınması gerektiğini gösteriyor. İnsanlığın gelişimi için önemli bir kaynak olan internetin korunması gerektiği  yatsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Rapor hakkında özet bilgiyi içeren videoyu ve raporun tamamı için linki makalenin sonunda bulabilirsiniz.

Biraz da raporun yapısından bahsedecek olursak:

Raporda “Networked Readiness Index” denilen bir değerlendirme çerçevesi kullanılıyor. Bu çerçeve altı parametreden oluşuyor. Tüm raporun oluşturulmasında kullanılan bu çerçeve hakkındaki detayları raporun 15.(xiii) sayfasına bulabilirsiniz.

Rapor iki ana bölümden ve 14 alt başlıktan oluşuyor. Birinci bölümde 143 ülke Networked Readiness Index (NRI) çerçevesine göre değerlendiriliyor ve puanlanıyor. Ülkelerin, ICT alanında verdikleri destekler ve yaptıkları yatırımlar değerlendiriliyor. İkinci bölümde ise bu değerlendirmelerin detaylı verileri bulunuyor.

Rapora bu linkten ulaşabilirsiniz: Global Information Technology Report 2015

Share