Share

Karmaşıklık Dünyasında Organizasyon

Yazar Niels, McGregor’un X ve Y teorisi ile kitaba başlıyor ve matris organizasyon yapısına çok benzeyen bir Alfa/Beta tasarımı tanımı yaparak devam ediyor. Daha sonra Merkez-Çeper-Pazar modelini ortaya atıyor. Bu yapının nasıl kurulacağından, işlerin bu yapıda nasıl yönetileceğinden, yapının Alfa/Beta tasarımlarla karşılaştırılmasından bahsederek devam ediyor. Son olarak bir şirketin doğuşundan büyümesine kadar geçen zamanda geçirdiği yapısal değişimi ele alıyor.

Niels, öncelikle karışıklık ve karmaşıklığı tanımlıyor. Karmaşıklıkla etkin bir şekilde başa çıkmanın yolu ne araçlar, ne standartlaşma, ne kurallar, ne yapılar ne de süreçlerdir, buna kabiliyeti olan yegane ‘’şey’’ insandır diyor.  Karmaşıklığa tam olarak dayanıklı ve insanoğlunun tabiatına uygun bir organizasyon oluşturmak ve onu sürekli kılmak zorunda olduğumuzu iddia ediyor.

Self-Managed-TeamKitabın son bölmünü Selçuk Bey yazmış. Son derece keyifli bir konu ve güzel bir anlatım. Nitekim yedi sayfada konunun bitmesi insanın hevesini kursağımda bırakıyor.

Orjinal metinde düz çeviri yapıldığı için zaman zaman okunması ve anlaşılması zor olabiliyor. Güncel ve çok sıkıntı çekilen bir konuya değindiği için kitaptan çok şey bekleyebilirsiniz ancak bu durumda hayal kırıklığına uğramanız mümkün.

125 sayfalık kitabı bu nedenle pek tutmasam da 10 a yakın sayfada not aldığımı da belirtmem gerekir. Diğer bir değişle, aslında kitap size bir fikir veriyor, farklı bir bakış açısı kazandırıyor ancak anlatım/dil sorunu teoriyi ve pratiği kurgulamanızda sizi yarı yolda bırakıyor.

Kitap, çeviri sıkıntıları olmasa güzel bir kitap olabilir. Selçuk Beyden oyunlaştırma ile ilgili ayrı bir kitap beklerim.

Share