Share

Türkiye’nin yapay zekayı konuştuğu, toplumu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacı taşıyan inisiyatifi TRAI faaliyetlerine devam ediyor.

Halil Aksu’nun kurucusu olduğu GelecekHane’nin bir inisiyatifi olarak kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI)’nin kurucuları arasında SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve FIT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bilgen başta olmak üzere Etiya, Valensas, Miletos firmalarından da çeşitli üst düzeyde yöneticiler bulunmaktadır. TRAI’nin amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiş.

  • Yapay zekanın her türlü alandaki uygulama potansiyeli konularında farkında, bilinçli bir toplum oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlayan.
  • Yapay zeka konusunda ülkemizde her türlü alanında yetkin kişi ve kurumların oluşumuna katkıda bulunmak, kişi ve kurumlar arasında iş birliklerini teşvik etmek, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak.
  • Yapay zeka alanındaki faaliyetlerin ülkemizde istihdama, yüksek katma değere ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüşmesini sağlamak.
  • Yapay zekanın gelişimi ile olası riskleri ve tehditleri tespit etmek, bu konuda bilinç oluşturmak, mümkünse riskleri bertaraf edilmesine katkıda bulunmak ve gerekli mevzuat ve kuralları geliştirmek.

İnisiyatif çeşitli etkinlikler ve eğitimler de düzenlemekte. Her ayın üçüncü çarşamba günü İTÜ Magnet’te saat 18:00 – 20:00 arasında düzenlenmeye devam edecek TRAI Meet-Up toplantılarında yapay zeka tartışılmaya devam edecek. Herkesin ücretsiz olarak katılabileceği toplantılarda açık bir paylaşım ortamı sunulacak ve www.turkiye.ai web sitesinden konuyla ilgili tüm gelişmeler takip edilebilir.

TRAI’nin ayrıca AI haberlerinden oluşan bir blog sitesi de mevcut: turkiye.ai/blog/

 

Share